Vyhledat
Vyhledat
Košík 0 Kč
 
 

Úvodní stránka » VOP

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvod

Provozní řád upravuje podmínky používání internetového portálu bazarek.babyweb.cz Provozovatelem je iProdukční s.r.o. (dále jen provozovatel)

2. Předmět

Portál mohou používat fyzické nepodnikající osoby nabízející nové i použité osobní věci i osoby fyzické i právnické, podnikající na základě náležitých oprávnění.
Veškeré informace nacházející se na stránkách jsou informačního charakteru v souvislosti s nabízeným zbožím a inzercí, ale provozovatel neodpovídá za jejich správnost a úplnost. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit a doplňovat informace a pravidla provozu bez jakéhokoliv upozornění a uživatel má povinnost průběžně se seznamovat s jejich změnami.

3. Práva a povinnosti uživatelů

Prodej zboží, aukce nebo inzerce (dále jen předmět činnosti) na serveru je umožněn nepodnikajícím fyzickým osobám bezplatně v základním provedení v omezeném množství 30ti kreditů každý měsíc při využití veškeré funkčnosti (aktualizace aukcí a inzerátů, provozování shopů, používání kontrolního dispečinku, účast v chatu atd.) s možností přikoupení dalších kreditů.

Podnikající uživatelé serveru jsou prodejci a inzerenti podnikající na základě jakéhokoliv živnostenského oprávnění. Tito mohou používat server pouze na základě placeného členství. Podnikajícími uživateli se rozumí i prodejci a zprostředkovatelé zboží a služeb včetně domácího řetězcového marketingu (Amway, Avon, Oriflame, Eurona, FM Group, Dedra, Just, Přivýdělek a podobně). Podnikajícími uživateli se rozumí i prodejci umisťující odkazy směrující na jiné stránky.

Všichni podnikající uživatelé jsou povinni zajistit si potřebná oprávnění a provozovatel poskytující pouze uživatelský a propagační prostor a softwarové prostředí nenese za jejich podnikání odpovědnost.

Přesná pravidla a ceny naleznete ZDE.

Uživatel je povinen používat jediný profil a udržovat ho aktuální. Vytvoření více profilů jedním uživatelem bez souhlasu provozovatele je vážné porušení podmínek serveru a mohou být zrušeny všechny profily uživatele a blokována jeho IP adresa.

V případě porušení pravidel serveru si provozovatel vyhrazuje právo profil uživatele omezit nebo upravit dle vlastního uvážení.

Server Mimiweb.cz je primárně určen pro maloobchodní prodej. V případě zájmu velkoobchodních prodejců o prezentaci a užívání serveru bude tomuto nabídnuta speciální nabídka pro velkoobchodní prodejce.

Jakákoliv skrytá forma inzerce (odkazy v textu, odkazy v fotografiích, míchání osobních a inzertních fotografií, vkládání reklamních sloganů a odkazů do diskuzí a chatu) je zakázána. Provozovatel si vyhrazuje právo jakékoliv tyto vady a přestupky odstranit.

Na server je zakázáno vkládat:

 • Zboží, jehož koupě, nabídka nebo prodej porušuje práva k duševnímu vlastnictví třetích osob (např. autorská práva nebo práva na ochranu uměleckých výkonů, práva k ochranné známce, vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory) jakož i jiná práva třetích osob (např. právo na vlastní podobu, práva na ochranu jména a osobnosti).
 • Zboží nebezpečné svou zaměnitelností s potravinami a jiné zboží, jehož prodej je zakázán podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Zboží u kterého byl porušen obal a mění pak dobu spotřeby (otevřené potraviny, dětská strava, doplňky).
 • Zboží sloužící propagandě a podněcování k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel.
 • Zboží obsahující dětskou pornografii.
 • Zboží ohrožující fyzický, psychický nebo mravní vývoj mládeže.
 • Zbraně a střelivo ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních.
 • Zboží bez kolkových známek, jestliže právní předpisy označení kolkovými známkami pro zboží vyžadují.
 • Radioaktivní látky, jedovaté a explozivní látky a jiné chemikálie ohrožující zdraví.
 • Jakákoliv a chráněné rostliny, výrobky a přípravky z chráněných živočišných druhů a rostlin a preparáty z nich.
 • Lidské orgány.
 • Cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční nástroje, úvěry, půjčky, a jiné finanční deriváty.
 • Zboží, jehož držení neodporuje právním předpisům, ale jehož používání je zakázáno
 • Drogy a omamné látky.
 • Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, v rozsahu omezení daným právními předpisy.

Je zakázáno používat klamavých výrazů, názvů a fotografií a výrazů, názvů a fotografií zavádějících nebo matoucích a nevyjadřujících jasně a srozumitelně druh, formu a obsah příslušného zboží nebo služby.

Je zakázáno jakékoliv nedodržení procedury řazení nebo označování položek za účelem dosažení většího počtu zobrazení nebo návštěvnosti.

Jakákoliv nekorektní snaha uživatele bude v zájmu zachování přehlednosti serveru a dodržování pravidel bez varování korigována a popřípadě smazána.

V případě porušení těchto podmínek bude uživatel zablokován.

Veškeré restriktivní kroky bude provozovatel vykonávat pouze ve snaze poskytnout všem stejný a přehledný prostor pro inzerci, prodej nebo aukce.

Prostor a služby poskytované uživateli smějí být používány pouze k legálním účelům. Uživatel odpovídá za vkládané údaje a úkony prováděné na serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou uživatelem v souvislosti s používáním serveru Mimiweb.cz ani za škody které by mohly vzniknout uživateli v souvislosti s užíváním serveru.

Výslovně se zakazuje obchod a prezentace pornografie a jakákoliv sexuální tématika a s ní související odkazy, propagace jakýchkoliv nelegálních aktivit a chování které není v souladu s dobrými mravy.

Bez souhlasu provozovatele je zakázáno organizovat jakékoliv sbírky, nebo spojovat prodej jakéhokoliv zboží s podporou nebo příspěvkem na jakoukoliv charitu.

4. Vyloučení odpovědnosti a záruk

Uživatel používá server na vlastní riziko a bere na vědomí že internetové prostředí skýtá rizika plynoucí z povahy tohoto média. Přijímá za vlastní rizika spojená s identifikací uživatelů a pravostí jimi uváděných údajů. Uživatel je proto povinen ověřovat si uváděné údaje a musí počítat s opatrností při budování obchodních vztahů. Přes maximální snahu o kontrolu a aktualizaci údajů nenese provozovatel odpovědnost za jejich správnost.
Provozovatel si vyhrazuje právo omezovat funkčnost serveru za účelem vývoje, úprav a údržby a neponese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, nemožnost používat server nebo způsobenou škodu uživateli (přerušení obchodu, ztráta dat, ušlý zisk). Neodpovídá ani za škody vzniklé připojením na cizí servery prostřednictvím odkazů umístěných na serveru Mimiweb.cz. Provozovatel neručí za žádné informace poskytnuté uživateli serveru.
Provozovatel není povinen kontrolovat relevantnost dat, informací a komunikace mezi jednotlivými uživateli, ale vyhrazuje si právo zasáhnout pokud odhalí jakékoliv porušení pravidel.
Provozovatel nemůže zaručit optimální kvalitu a rychlost připojení na server.

5. Ochrana osobních dat

Provozovatel zaručuje naprostou ochranu osobních údajů uživatele a prohlašuje že je neposkytne třetím osobám (kromě údaji související s doručením-česká pošta a platbami- jednotlivé banky) a ochrání je proti zneužití. Tyto údaje jsou přísně důvěrné a podle toho je s nimi zacházeno
Registrační údaje jsou nezbytné pro identifikaci uživatele a jsou použity pro autorizaci profilu, párování plateb a komunikaci mezi provozovatelem a uživatelem. Používáním serveru Mimiweb.cz souhlasíte se shromážděním Vašich osobních údajů.

6. Autorská práva

Je zakázáno bez souhlasu provozovatele použít, šířit či kopírovat jakoukoliv část serveru jakoukoliv formou. Je také zakázáno technicky zasahovat do funkce a provozu serveru a používat fotografie a materiály ostatních uživatelů bez jejich souhlasu pro svoji potřebu nebo prezentaci.
Všechny obchodované značky vlastní loga svých firem a výrobků a uživatel nese vlastní odpovědnost za jejich používání.
Provozovatel si vyhrazuje právo vyžádat si doklad o nabytí věci u které není prokazatelný původ a je důvodné podezření že nebyl nabyt legálně. Pokud není odstraněna pochybnost může provozovatel danou položku odstranit.

7. Závěrem

Provozní řád vychází z platných zákonů a právních předpisů České republiky. Uživatel je povinen sledovat změny v provozním řádu a používání serveru po poslední změně je považováno za souhlas s touto změnou.

Více »

Práva a povinnosti uživatelů

Prodej zboží, aukce nebo inzerce (dále jen předmět činnosti) na serveru je umožněn nepodnikajícím fyzickým osobám bezplatně v základním provedení, s možností založení placeného profilu zvýhodněného o rozsáhlou funkčnost (aktualizace aukcí a inzerátů, provozování shopů, používání kontrolního dispečinku, účast v chatu atd.)
Podnikající uživatelé serveru jsou prodejci a inzerenti podnikající na základě jakéhokoliv živnostenského oprávnění. Tito mohou používat server pouze na základě placeného profilu a podle pravidel a ceníku pro podnikající uživatele. Podnikajícími uživateli se rozumí i prodejci a zprostředkovatelé zboží a služeb včetně domácího řetězcového marketingu (Amway, Avon, Oriflame, Eurona, FM Group, Dedra, Just, Přivýdělek a podobně). Podnikajícími uživateli se rozumí i prodejci umisťující odkazy směrující na jiné stránky.

 

Videa vkládaná uživateli do galerií MIMIWEBU jsou archovivána a zobrazována prostřednictvím portálu a technologie youtube.com a mohou tak být přehrávána i na tomto místě a uživatel s tímto souhlasí.

Více »